Tesis Yönetim Yazılımı

Merkezi Tesis Yönetim Operasyonları


Düşük performanslı tesislerin verimliliğin arttırmak, işletim maliyetlerini düşürmek, tesislerin idari ve teknik süreçlerini dijital ortama taşıyarak günlük operasyon ve yönetim süreçlerini kolaylaştırmak ve kritik analizlerle olası problemleri öngörerek tesislere katma değer sağlamaktır.

Tesis Yönetim Modülleri


  • İş Emri Yönetimi
  • Ekipman Yönetimi
  • Lokasyon Yönetimi
  • Rezervasyon Yönetimi
  • Enerji Yönetimi
  • Depo Yönetimi
  • Ziyaretçi Yönetimi
  • Kiracı Yönetimi
  • Tedarikçi Yönetimi
  • Yardım Masası Yönetimi