Kurumsal Yazılımlar

Kurumsal İş Uygulamaları


İşletmelerde kurumsallaşma sürecinin en önemli adımlarından biri teknolojik alt yapıyı oluşturmaktır. İşletme ihtiyaçlarına uygun kurumsal yazılımlar sayesinde firmaların etkinlik ve verimlilikleri artmakta bu da rekabet gücü ve avantajı sağlamaktadır.

Sorbus IT, bilgi teknolojileri konusunda deneyimli ar-ge ekibi ve güçlü uluslararası iş ortakları ile işletmelere uçtan uca ve entegre kurumsal yazılım çözümleri sunmaktadır. Bu çözümler ile; kontrol edilebilen bir iş akışı sağlanması, görev bilincinin oturtulması, gereksiz iş yükünün azaltılması, iş verimliliğinin artması, raporlama, yöneticiler için analiz kolaylığı ve etkin karar alabilme gibi önemli faydalar sağlanmaktadır.

Çözümler


Sorbus IT farklı platformlar üzerinde deneyimli ve uzman proje ekibi ile işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik özel uygulamalar sunarken; uçtan uca tüm yazılım süreçlerini de sağlamaktadır. Kurumların iş süreçleri analiz edilerek, bilgi teknolojisi projeleri istenilen zamanda, özellikte ve planlanan kaynaklar kullanılarak başarılı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

 • Kurumsal Varlık Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Depo Yönetimi
 • Saha Servis Yönetimi
 • İş Zekası Yazılımları
 • Raporlama Sistemleri
 • Portal Çözümleri
 • Finans Yönetimi
 • Bina ve Tesis Yönetimi
 • Kurumsal Kaynak Planlaması
 • Proje Yönetimi
 • Döküman Yönetimi