Akıllı Şehir

Uçtan Uca Akıllı Şehir Sistemleri


Akıllı Şehirler, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak şehirlerin yaşam kalitesini artırmayı ve güvenli yaşanabilir hale getirmeyi hedefleyen uygulamalar bütünüdür. Akıllı şehir projelerinin temel amacı sağlık, halk güvenliği, sosyal, çevresel ve eğitim alanlarında verimliliği artırmaktır.

Sorbus IT, nesnelerin interneti, görüntü işleme, yapay zeka ve yazılım geliştirme hizmetleri ile uçtan uca entegre akıllı şehir çözümleri geliştirmektedir.

Akıllı Şehir Çözümleri


Endüstri 4.0 çözümleri, şehirleri daha güvenli, daha yeşil ve daha verimli hale getirmeyi mümkün kılıyor. Sorbus IT Akıllı Şehir Çözümleri ile yönetimler, şehrin güvenliğini artırabilir, altyapısını verimli yönetebilir, enerji tüketimi düşürebilir, halkı rahat şekilde hareket ettirebilir ve yaşam kalitesini artırabilirler.

  • Akıllı Bina Sistemleri
  • Otomasyon Sistemleri
  • Kritik Altyapı Kontrolleri
  • Varlık Takip ve Yönetimi
  • Akıllı Şehir Kontrol Platformları
  • Çevresel Görüntüleme
  • Enerji Yönetimi
  • Güvenlik Sistemleri