Öngörüsel Analitik

Mevcut verileri analiz etmek için veri madenciliği, modelleme, makine öğrenimi ve yapay zeka gibi birçok tekniği bir araya getirerek geleceğe yönelik tahminler yapmanızı sağlıyoruz. Sorbus IT’nin sunmuş olduğu tahmine dayalı analizler ile geçmiş verilerde bulunan örüntülerden geleceğe yönelik önemli analizler ortaya koyuyor, risklerinizi azaltıyor, işlemlerinizi optimize ediyor ve gelir artışını sağlıyoruz.
  • Durum bazlı uyarı
  • Hata tespitlerini somutlaştırma
  • Performans artışı için strateji belirleme
  • Güvenlik artışı için minimum yatırım
  • Bakım masraflarında düşüş
  • Verimlilik artışı
  • Tahminler ve strateji oluşturma
  • Bakım rutinlerinin optimizasyonu
  • Ürün kalitesini artırma
  • Müşteri hizmetlerini kuvventlendirme