Kurumsal Varlık Yönetimi - EAM

Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM); işletmenin değerini en üst düzeye çıkarmak için makine, ekipman, tesis ve bina gibi varlık türlerini, ortak bir platformda birleştirerek bu varlıkların tüm yaşam döngüsünün tek bir denetim noktasından yönetilmesini sağlar. Bu yazılım fiziksel varlıkların yatırımı, bakımı, geliştirilmesi ve işletilmesi sürecinde kurumlara stratejik yaklaşım sağlamaktadır.

Ağır altyapı sorunları, eksik bakım ve varlıkların yenilenmemesinden dolayı kurumlar sık sık maddi kayıplara uğramaktadırlar. Bu sorunların çözümü doğru bir analiz, düzenli kontrol ve önleyici bakımdan geçmektedir. Sorbus IT sunmuş olduğu Kurumsal Varlık Yönetim Yazılımı tam da bu noktada devreye girmekte, kurum ve kuruluşlara sağlamakta olduğu veri analizleri, stratejik planlar, kaynak planlaması ve iş gücü analizleri ile bu işletmelerin varlık performanslarını en üst düzeye çıkarmakta, verimliliği arttırmakta, operasyon maliyetlerini düşürmekte ve kar paylarını yükseltmektedir.

Kurumsal Varlık Yönetimi Özellikleri


 • İş Emri Yönetimi
 • Varlık ve Ekipman Yönetimi
 • Varlık Yaşam Döngüsü Yönetimi
 • Konum Yönetimi
 • Malzeme ve Depo Yönetimi
 • İş Gücü Yönetimi
 • Servis Sözleşmesi Yönetimi
 • Finansal Yönetim
 • Raporlama ve Analiz

Kazanımlarınız


 • Varlıklarınızın performanslarını ve ömürlerini artırın
 • Olası hataları önceden tahminleyin
 • Satın alma süreçlerini kontrol edin
 • Personel maliyetlerini analiz edin
 • Varlıklarınızın sağlıklı çalışma sürelerini uzatın
 • Yasal süreçlere uyum sağlayın