Hakkımızda

Sorbus IT Çözümleri, bilişim alanında trendleri belirleyerek firmaların ihtiyaç duydukları çözümlere uygun yazılım, danışmanlık ve dijital dönüşüm hizmetleri sunmaktadır. Dijitalleşen dünyanın gerektirdiği mimariyi ve iş akışlarını tanımlayarak, kurumlara değer katacak sistem, altyapı ve uygulamaları geliştirmektedir. Endüstri 4.0 ve dijital dönüşüm dinamiklerinden yola çıkarak geleceğin akıllı çözümlerini sunan Sorbus IT, sahip olduğu güçlü deneyimler ile iş verimliliğinin artışı için çalışmaktadır.

Sorbus IT, rekabet üstünlüğü sağlayan güçlü mühendislik altyapısı ile müşterilerine optimum maliyetli standart çözümler sunmanın yanında, proje gerekleri doğrultusunda özel yazılımlar yapma olanağı da sağlamaktadır. Müşteri memnuniyetini ve sürekli gelişimi kendine ilke edinen Sorbus IT Çözümleri hızla gelişen teknolojiyi takip etmekte ve olanaklarından yararlanarak, kurumlara rekabet ortamlarında bir adım öne geçmeleri için uluslararası geçerliği olan çözümler sunmaktadır.

Grup Şirketleri


Turizm

Üretim

Savunma Sanayi

Ar-Ge İş Birlikleri


Kamu, üniversite ve özel sektör başta olmak üzere, Sorbus ile kurumlar ve kişiler arası bilimsel ve ticari iş birliği zemininin oluşturulması, yapılan hizmet ve faaliyetlerden ulusal ve uluslararası farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

Ar-Ge ekosistemi içerisinde yer alan temel aktörler olan sanayi, üniversite ve kamu kurumları ile ve iş birliği imkânlarının geliştirilmesi ve artırılması temel faaliyet alanımızdır.