Dijital Dönüşüm

Danışmanlık


Dijitalleşmeyle birlikte sanal ortamda güçlenmekte olan firmaların uzun vadede başarılı olmalarına yardımcı olan şey sadece doğru yazılımları tercih etmeleri değil aynı zamanda bu yazılımlar konusunda aldıkları danışmanlık hizmetleridir. Bu firmaların başarısı aldıkları danışmanlık sayesinde kazandıkları öngörü, süreçlerin ve projelerin düzenli takibi gibi avantajlar onları kurulum sürecinden başlayarak adım adım başarıya taşımaktadır.

Sorbus IT, firmalara kurulum süreçlerinden, yazılım geliştirme süreçlerine, proje planlanmasından, altyapı hizmetlerine kadar birçok konuda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Proje Geliştirme


Proje geliştirme, belirli hedeflere ulaşmak için kaynakların planlanması, organize edilmesi, koordine edilmesi ve kontrol edilmesi sürecidir. Proje sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için firmalar tarafından bu süreç iyi takip edilmeli, kalite, maliyet, zaman yönetimi ve risk yönetimi gibi koşulların öngörüleri genişletilmelidir.

Sorbus farklı platformlar üzerinde deneyimli ve uzman proje ekibi ile işletmelerin ihtiyaçlarına özel uygulamalar sunarken; danışmanlık, destek, eğitim, entegrasyon, hosting ve uygulama bakım hizmetlerini de sağlamaktadır. Firmanızın iş süreçleri analiz edilerek her türlü bilgi teknolojisi projeleri istenilen zamanda, özellikte ve planlanan kaynaklar kullanılarak başarılı bir şekilde sonuçlandırılır.

İnovasyon Çözümleri


Teknolojik İnovasyon, 1700'lü yılların sonlarından beri, bilim ve teknolojideki gelişmelerden oluşan topluma hizmet veren, dünya çapında bir sosyal değişimin öncüsü olmuştur. Günümüz dünyasında da hızla gelişmekte olan bu sosyal dönüşüm, firmaların iş dünyasındaki yerlerini sağlamlaştırmaları adına daha yenilikçi düşünmeler geliştirmelerini ve bu inovatif sürece dâhil olmalarını gerektirmektedir.

Sorbus IT, müşterilerinin kurumsal hayatlarında yaşadığı sıkıntılara, ar-ge ekibimiz ve uluslararası iş ortaklarımız ile birlikte inovatif ve yenilikçi ürünler, çözümler ve servisler geliştirmektedir. Bizler sağlam, güvenilir, yenilikçi çözümler sunmanın siz değerli müşterilerimizi memnun etmenin tek yol olduğunu düşünüyoruz.

Eğitim


Projelerinizde başarıya ulaşmanızı sağlayacak ilk adım, alacağınız doğru eğitimden geçmektedir. Sorbus, kurumların ve büyük ölçekli organizasyonların en yeni bilgi teknolojilerinin kullanması, planlanması, yapılandırılması ve yönetimi ile ilgili eğitimleri özel olarak planlamaktadır.Deneyimli ekibi ile işletmelerin verimli ve motivasyonu yüksek bir çalışma yapabilmelerini sağlayacak eğitim organizasyonlarını düzenlemektedir.