Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm


Kurumları geleceğe hazırlamanın ve fark yaratmalarını sağlamalarının tek yolu dijital dönüşümdür. Kurumlar, temel iş operasyonlarını riske atmadan, yenilikçi çözümlerle güncel uygulamalara adapte olabilirler. Sorbus IT sunmakta olduğu dijital dönüşüm hizmetleri ile verilerin doğru bir şekilde yönetilmesini sağlamakta, iş modellerini ve iş süreçlerini değiştirmekte ve işletmeleri hızla gelişen teknolojiye uygun duruma getirmektedir.

Danışmanlık


Sorbus IT, bilgi teknolojilerini kullanarak, kurumların teknoloji ortamlarının planlanması, yapılandırılması ve yönetimi ile ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir. Danışmanlık servisi ile işletmelerin yeni teknolojileri kullanarak, iş süreçlerinin hızlandırılması ve verimliliklerinin arttırılması hedeflenmektedir. Sorbus IT, dijital dönüşümün getirdiği tüm yeni bilgi teknolojisi avantajlarını işletmelere ve organizasyonlara en uygun şekilde sunmaktadır.

Proje Geliştirme


Proje geliştirme, belirli hedeflere ulaşmak için kaynakların planlanması, organize edilmesi, koordine edilmesi ve kontrol edilmesi sürecidir. Proje sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için firmalar tarafından bu süreç iyi takip edilmeli, kalite, maliyet, zaman yönetimi ve risk yönetimi gibi koşulların öngörüleri genişletilmelidir.

Sorbus farklı platformlar üzerinde deneyimli ve uzman proje ekibi ile işletmelerin ihtiyaçlarına özel uygulamalar sunarken; danışmanlık, destek, eğitim, entegrasyon, hosting ve uygulama bakım hizmetlerini de sağlamaktadır. Firmanızın iş süreçleri analiz edilerek her türlü bilgi teknolojisi projeleri istenilen zamanda, özellikte ve planlanan kaynaklar kullanılarak başarılı bir şekilde sonuçlandırılır.

Eğitim


Projelerinizde başarıya ulaşmanızı sağlayacak ilk adım, alacağınız doğru eğitimden geçmektedir. Sorbus IT, kurumların ve büyük ölçekli organizasyonların en yeni bilgi teknolojilerinin kullanması, planlanması, yapılandırılması ve yönetimi ile ilgili eğitimleri özel olarak planlamaktadır.Deneyimli ekibi ile işletmelerin verimli ve motivasyonu yüksek bir çalışma yapabilmelerini sağlayacak eğitim organizasyonlarını düzenlemektedir.