Akıllı Şehir

Akıllı Şehirler, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak şehirlerin yaşam kalitesini artırmayı ve güvenli yaşanabilir hale getirmeyi hedefleyen uygulamalar bütünüdür. Akıllı şehir projelerinin temel amacı sağlık, halk güvenliği, sosyal, çevresel ve eğitim alanlarında verimliliği artırmaktır. Sorbus IT, nesnelerin interneti, görüntü işleme, yapay zeka ve yazılım geliştirme hizmetleri ile uçtan uca entegre akıllı şehir çözümleri geliştirmektedir.